"> Conspiring Women
$78.00

Conspiring Women Peer Coaching Co-Op Application + Enrol in Reciprocal Peer Coaching Round Ten

January 2021 - August 2021

$78.00

Application + Reciprocal Peer Coaching Round Nine

Apply to join the Co-Op plus enrol in the upcoming round with one click.

Free

Conspiring Women Slow-Networking

$68.00

Co-Op Application + Enrol in Round Eight

Apply to join Co-Op + Enroll in Reciprocal Peer Coaching With One Click

$68.00

Application + Round Seven

$68.00

Co-Op Application + Enroll in Reciprocal Peer Coaching Round Six

Join the Co-Op and Enroll in the Upcoming Round with One Click